Medal Wincentego Witosa

Uroczystość zakończenia roku szkolnego zbiegła się z doniosłym wydarzeniem, jakim było odznaczenie naszej szkoły Medalem im. Wincentego Witosa za pracę na rzecz środowiska wiejskiego, propagowanie kultury i działalności oświatowej. Nasza placówka już od lat organizuje uroczystości rocznicowe, festyny, konkursy, koncerty, na które zaprasza całą społeczność lokalną. Mieszkańcy Kraczewic zrzeszeni w różnych organizacjach, grupach czynnie uczestniczą w przygotowywanych w szkole imprezach. Zacieśnia się więc więź między gronem pedagogicznym, uczniami, ich rodzicami z całą społecznością miejscowości. Szkoła jest godnie reprezentowana i promowana w środowisku lokalnym, a uczniom wpajane zostają zasady patriotyzmu i przywiązania do swojej małej Ojczyzny.

Zaszczytne dla szkoły odznaczenie wręczyli Panowie Andrzej Chyła – radny powiatowy, Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Eugeniusz Chyła i Pani sołtys – Marzena Borowska. Przybyli na uroczystość goście mieli okazję obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy VI pod kierownictwem wychowawczyni Pani Jolanty Radomskiej. Dzieci żartobliwymi scenkami i wierszami własnego autorstwa pożegnały się ze swoimi pedagogami oraz młodszymi kolegami. Występy urozmaiciły piosenki w wykonaniu szkolnego chóru „Szpaczki” pod kierownictwem Pani Grażyny Papierz. Były kwiaty, życzenia, nie obyło się także bez łez oraz chwili wzruszeń, bo jakże smutno opuszczać szkolne mury po sześciu latach nauki. Uczniowie z niecierpliwością czekali na najważniejszy moment, czyli wręczenie świadectw i nagród. Pani dyrektor Renata Kilian życzyła wszystkim dzieciom i nauczycielom wspaniałych wakacji, a zaproszeni goście pogratulowali szkole tak zaszczytnego odznaczenia. – red. J. Rosińska