Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

W miesiącach wakacyjnych od 6 lipca do  28 sierpnia 2020 r., istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci  rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom w tym okresie. Zorganizowana zostanie jedna grupa. Zachowane zostaną wszystkie ograniczenia sanitarne zgodnie z wytycznymi GIS,  MEN  i MZ.

Godziny pracy oddziału przedszkolnego – zgodnie z deklaracjami rodziców. Osoby zainteresowane powinny złożyć pisemną deklarację załączoną do informacji do 25 czerwca 2020 r. pocztą e – mail na adres: spkraczewice@wp.pl  lub w sekretariacie szkoły. Przy bardzo małej liczbie deklaracji chętnych, dyżur nie będzie prowadzony.

W zajęciach przewidziana jest dwutygodniowa przerwa od  27 lipca do 07 sierpnia 2020 r.

Dyrektor szkoły Renata Kilian