Dzieciństwo bez próchnicy

W bieżącym roku szkolnym nasze Przedszkole uczestniczy w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”. Bardzo cieszymy się, że udało nam się zakwalifikować do grona przedszkoli objętych programem „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej”.
Projekt ten jest dofinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego najważniejszym celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym.
Głównym celem projektu jest ograniczenie występowania i nasilania choroby próchnicowej oraz poprawa stanu jamy ustnej oraz ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci.
W ramach projektu 5 lutego odbyło się spotkanie z paniami dentystkami z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Panie przeprowadziły zajęcia w obu grupach przedszkolnych, a także szkolenie dla rodziców i wychowawców. Przeprowadzone zajęcia z dziećmi miały na celu przede wszystkim wdrożyć zasady prawidłowego szczotkowania zębów, dlatego każdy przedszkolak został poinstruowany w jaki sposób szczotkować ząbki. Dzieci obejrzały także film pt. „Dzieciństwo bez próchnicy”, który podsumował tematykę dotyczącą higieny jamy ustnej u dzieci w wieku przedszkolnym.
W trakcie spotkania z rodzicami pani stomatolog omówiła najważniejsze zasady higieny jamy ustnej. Zwróciła szczególną uwagę na dobór pasty do wieku dziecka, a także podkreśliła znaczenie wizyt adaptacyjnych i kontrolnych w gabinetach stomatologicznych. Poinformowała również rodziców jakie formy opieki stomatologicznej dla dzieci są refundowane przez NFZ.
W ramach projektu nasze przedszkole wzbogaciło się o pomoce dydaktyczne przydatne do wprowadzania tematyki związanej z higieną jamy ustnej, a dzieci wyposażone zostały w zestawy do higieny jamy ustnej.
Mamy nadzieję, że nasze działania zaowocują w przyszłości ładnym uzębieniem u dzieci. – red. – wych. 3-4 latków J. Witkowska.