Boże Narodzenie 2023

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie spokój i radość,

a każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem,

Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia życzą

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie

SP im. M. Konopnickiej w Kraczewicach.