Był taki Polak, co nieba dosięgał za życia…

W czwartek 30 marca odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony Wielkiemu Polakowi – Janowi Pawłowi II w związku z przepadającą 2 kwietnia 18-tą rocznicą śmierci. Przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów klas 3 i 4 pod opieką pań – Beaty Grądeckiej i Bożeny Ziółkowskiej – Oćwiei. Występ uświetnił szkolny chór ,,Szpaczki’’ pod kierunkiem pani Grażyny Papierz. Uczniowie zapoznali wszystkich z biografią papieża-Polaka, jego dokonaniami, pielgrzymkami, a prezentacja multimedialna zilustrowała poznawane fakty historyczne. Nie zabrakło pieśni uwielbianych przez papieża, m.in słynnej ,,Barki’’. Wszystkim towarzyszył podniosły i uroczysty nastrój, który wywołała oprawa uroczystości, gazetki tematyczne i galowy strój uczestników.

Właśnie w ten sposób został oddany hołd naszemu Wielkiemu Rodakowi św. Janowi Pawłowi II.

Red. uczniowie klasy 6