2 września – Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

8.30  Msza św. w Kościele p.w. N.S.P.J. w Kraczewicach 9.30  Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego (autobus 8.10 Szczuczki – Kraczewice)

Przerwany Marsz https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10116