Uczniowie

Rok szkolny 2023/2024

114 uczniów w kl. I – VIII

50 dzieci w oddziałach przedszkolnych

50-lecia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej

Szkolny chór „Szpaczki” – p. Grażyna Papierz

Oddział 3 – 4 latków „Maluchy na start” – wych. Justyna Witkowska

Oddział 5 -6 latków – wych. Barbara Rzedzicka

Klasa III – wych. Jadwiga Rosińska

Klasa IV – wych. Beata Kasprzyk                               Absolwenci 2022/2023

Klasa V – wych. Bożena Ziółkowska-Oćwieja              Absolwenci 2021/2022

Klasa VI – wych. Jolanta Radomska                       Absolwenci 2020/2021

Klasa VII – wych. Grzegorz Knyś         Absolwenci 2019/2020

Klasa VIII – wych. Grzegorz Knyś            Absolwenci 2018/2019