Światowy Dzień Walki z Depresją

Corocznie 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Z tej okazji w naszej szkole zrobiliśmy zielony dzień jako czas solidarności z osobami chorymi na depresję i inne choroby natury psychicznej. W klasach odbyły się pogadanki, na holu została zawieszona tematyczna gazetka.
Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia ubrali się na zielono i w ten sposób dołączyli do akcji.

Samorząd Uczniowski