Sprzęt zakupiony w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” na lekcjach fizyki

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach korzystają ze sprzętów zakupionych w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

            Na lekcjach fizyki w klasie 8 korzystaliśmy z zestawów do doświadczeń i budowy prostych obwodów elektrycznych zakupionych w ramach w.w. programu. Zajęcia, na których używaliśmy zakupione zestawy, wspaniale wprowadziły nas w świat elektryczności. Budowaliśmy układy o różnorakich funkcjach, różne obwody elektryczne, mierzyliśmy napięcie i natężenie w obwodach, sprawdzaliśmy słuszność prawa Ohma.

            Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający rozwijaniu zainteresowań i umiejętności praktycznych.

            Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwala na uatrakcyjnienie lekcji oraz pomaga uczniom w zdobywaniu praktycznych umiejętności.