Wyniki rekrutacji

Na rok szkolny 2021/2022 do klasy I przyjęto 22 uczniów.

Oddziały przedszkolne:

Wpłynęło 23 deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz 13 wniosków o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kraczewicach. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Są jeszcze wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych. Serdecznie zapraszamy.