Jubileuszowy rok Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach

W niedzielę 19 maja 2019 r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach oraz mieszkańcy i zaproszeni goście mieli okazję do świętowania jakże ważnego wydarzenia, jakim był Jubileusz 90-lecia istnienia placówki. Z tej okazji odbył się również 20 jubileuszowy festyn niedzielny z licznymi atrakcjami dla dzieci. Należy zaznaczyć, że nasza placówka jest szkołą z tradycjami, ponieważ od lat budujemy jej tożsamość, organizujemy wiele imprez okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi, koncertów, konkursów piosenki szkolnej i przedszkolnej, w której uczestniczą mieszkańcy i cała społeczność szkolna. Dbamy o miejsca pamięci narodowej i wychowujemy naszych uczniów w duchu patriotycznym, uczymy kultywowania pięknych polskich tradycji.

W tym ważnym dla szkoły roku wyniki nauczania są dobre. Średnia za rok szkolny 2018/2019 wyniosła – 4,1, a frekwencja 91,5 %. Wszyscy absolwenci dostali się do wybranych przez siebie szkół pierwszego wyboru.

Uczniowie odnosili małe i duże sukcesy na miarę swoich możliwości. Największe sukcesy zespołowe to: I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w kategorii zespół wokalno-instrumentalny i II miejsce chór „Szpaczki” oraz II miejsce w I Turnieju Piłki Nożnej Wiejskich Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Poniatowej oraz II miejsce w gminie w „Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. Indywidualne sukcesy to nominacja i udział w etapie wojewódzkim Karola Dacki ucz. kl. IV w Jesiennym Konkursie Recytatorskim, I i II miejsce w gminie dla szkoły, a III w powiecie ucz. kl. VI Aleksandry Pietroń w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” oraz II miejsce Weroniki Szczęsnej ucz. kl. VII w Konkursie Wiedzy o Regionalizmie. Za wyniki w nauce i zachowaniu w roku szkolnym 2018/2019 pięciu uczniów z obecnej kl. VII otrzymało we wrześniu stypendia Burmistrza Poniatowej.

W ramach innowacji pedagogicznych od września w szkole wprowadzono dziennik elektroniczny, który pozwala rodzicom na bieżąco monitorować postępy swoich dzieci.

Dzięki owocnej współpracy z organem prowadzącym – Gminą Poniatowa otrzymaliśmy środki na remont i wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (dotacja w kwocie: 56 469,20 zł, wkład własny: 14 341,71 zł) oraz dodatkowe środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej (subwencja – 30 tys.) na zakup pomocy dydaktycznych. Baza szkoły wzbogaciła się o pomoce naukowe do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a kuchnia została wyremontowana i wzbogacona o nowoczesne urządzenia i nowe wyposażenie. Do stołówki szkolnej zakupiono stoliki i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów.

Z dochodów własnych, gdzie wpływają darowizny od rodziców i sponsorów, zakupiono 10 stacjonarnych zestawów komputerowych do pracowni internetowej oraz odnowiono toalety uczniowskie.

Otrzymane fundusze pozwoliły poprawić warunki pracy i nauki oraz estetykę budynku szkoły, w której w 90 roku istnienia uczy się 108 uczniów i 49 przedszkolaków. Możemy zapewnić, że w dalszym ciągu będziemy dbać o dobry wizerunek naszej szkoły, promować ją w środowisku lokalnym, na bieżąco wzbogacać o nowoczesne technologie.

Za wszelką pomoc, bony upominkowe, przekazane prezenty i wsparcie dla naszej placówki jeszcze raz serdecznie dziękuję – dyr. szkoły Renata Kilian.