Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W kwietniu 2017 r. przystąpiliśmy do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Placówka nasza otrzymała 4 tys. zł. dotacji celowej budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Program ten wzbogacił bibliotekę szkolną o 324 pozycje książkowe. Zarówno rodzice jak i uczniowie mieli wpływ na wybór książek zakupionych do biblioteki szkolnej. Wszystkie działania podejmowane w ramach realizacji Programu zachęciły uczniów do sięgania po książkę, uświadomiły korzyści płynące z czytania. Akcje: „Wspólne czytanie z rodzicami” , „Noc bibliotek” oraz Wieczornice z Marią Konopnicką przywróciły modę na dobrą książkę, stworzyły więź między rodzicami i dziećmi. Zakupione pozycje wzbogaciły i urozmaiciły księgozbiór biblioteki szkolnej, zwiększyły dostępność lektur obowiązkowych oraz usprawniły pracę na lekcjach języka polskiego.