„Jak zawsze niezawodni”

W czasie ferii zimowych w naszej szkole odbyło się malowanie dwóch sal lekcyjnych. W przygotowaniach do malowania oraz pracach porządkowych pomagali nam rodzice, na których zawsze możemy liczyć.
W naszych klasach jest teraz świeżo i miło.
Dziękujemy! – uczniowie klasy I i II.