Rekrutacja

Bardzo proszę o zwrot pobranych: WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy SZKOLE PODSTAWOWEJ im. M. KONOPNICKIEJ w KRACZEWICACH na rok szkolny 2020/2021 i Kart zgłoszenia dziecka do klasy I do skrzynki pocztowej zawieszonej na ogrodzeniu przy bocznym wejściu do budynku szkoły (w tubie skrzynki pocztowej dostępne są wnioski dla rodziców) lub e-mail: spkraczewice@wp.pl.