Bezpieczeństwo w sieci

We wtorek 20 lutego 2018 r. uczniowie z klas: II, III, IV, V, VI i VII podzieleni na trzy grupy tematyczne uczestniczyli w warsztatach „Bezpieczeństwo w sieci – zagrożenia związane z cyberprzemocą”. Po zajęciach z uczniami odbyło się szkolenie dla nauczycieli oraz spotkanie z rodzicami.